Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: kdo by zvítězil v souboji?

Jacob Bernard
Podívejte se, jak jezevec medový uniká ze spárů... Lev se snaží přepadnout malou zebru, ale... Podívejte se, jak gorila buvolí přistála v epickém... Podívejte se, jak obrovské stádo buvolů náhle... Podívejte se, jak agresivní sloní býk hodil... Velryba připlave k paddleboardistovi a jemně...

Klíčové body:

  • Medvěd kodiak má oproti tygrovi sibiřskému velkou velikostní převahu.
  • Sibiřský tygr má výhodu, pokud jde o rychlost a hbitost.
  • Oba mají silné čelisti a ostré zuby a drápy.

Hypotetické souboje mezi velkými a nebezpečnými savci jsou vždy vzrušující. Už jsme se několikrát podívali na to, co se stane, když se největší kočkovitá šelma na světě střetne s různými druhy medvědů. Co se stane, když se největší poddruh tygra utká s druhým největším druhem medvěda? To je dobrá otázka, kterou se budeme zabývat v tomto článku. Porovnáme medvěda kodiaka s medvědem kodiakem.sibiřského tygra, ukázat, které zvíře má v boji větší výhody, a pak určit, které z nich by v konfliktu přežilo.

Srovnání medvěda kodiaka a tygra sibiřského

Medvěd kodiak Tygr sibiřský
Velikost Hmotnost: 400 až 1 500 liber
Délka: 6-8 stop
Výška: 4-4,9 stopy v ramenou
Hmotnost: 220-770 liber
Délka: 7-11 stop
Výška: 2,5-3,5 stopy
Rychlost a typ pohybu - Maximální rychlost 35 mph
- Běhá po čtyřech
- 40-50 mph,
- cvalový běh
- Skok 20 stop - 25 stop
- Umí dobře plavat
Obrany - Silná kůže
- Vrstva tuku a svalů chrání důležité oblasti, jako je krk.
- Obrovská velikost
- Stojí na zadních končetinách, aby ukázal hrozbu
- Obrovská velikost
- Rychlost
- Pruhovaná srst tygrům pomáhá splynout s okolím.
Útočné schopnosti - Velmi silný skus
- 2-4 palce dlouhé drápy
- Má ničivou sílu přejetí
- Schopnost postavit se a vrhnout se na kořist, aby ji zmrzačil.
- Síla záběru 1000 PSI
- Celkem 30 zubů
- 3palcové špičáky
- 4palcové drápy
- Silné čelisti, které tygrům umožňují sevřít a udusit kořist.
- Obrovská svalová síla, která jim pomáhá přemoci kořist.
Predátorské chování - Oportunistický predátor - Predátor ze zálohy
- Stébla a útoky za příznivých podmínek
- Snaží se kořisti sevřít krk, aby jí mohl uštědřit smrtelné kousnutí.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi medvědem kodiakem a tygrem sibiřským?

Nejprve si uveďme několik základních informací o medvědu kodiakovi a tygru sibiřském.

15 751 lidí nezvládlo tento kvíz

Myslíte si, že to dokážete?
Udělejte si náš kvíz o savcích od A do Z

Medvěd kodiak je druh medvěda hnědého, který žije pouze na aljašském souostroví Kokiak (moře nebo vodní plocha obsahující mnoho ostrovů). Tento druh medvěda je všežravec, který se živí mnohem více vegetací než masem. Kodiakové jsou od přírody samotáři, ale život na ostrově je nutí sdružovat se do velkých skupin v soustředěných potravních oblastech. Tento kontakt kupodivu způsobil, že se u nich vyvinul komplexníJejich délka života, stejně jako u většiny velkých medvědů, je 20-25 let ve volné přírodě.

Tygr sibiřský, kterému se také říká tygr amurský, je masožravec, který se živí převážně kopytníky. Kvůli zasněženému prostředí musí lovit na velkém území, aby našel kořist. Většina z nich žije v horských lesích východního Ruska, ale několik jedinců žije i v nedaleké Číně. Průměrná délka života tohoto nejosamělejšího ze všech tygrů je ve volné přírodě 16-18 let.

Nejvýznamnější rozdíly mezi medvědem kodiakem a tygrem sibiřským spočívají v jejich morfologii a velikosti. Tygr sibiřský je velká, silně osvalená čtyřnohá kočkovitá šelma, která váží až 770 kg, měří až 11 stop včetně ocasu a je vysoká asi 3,5 stopy.

Medvěd kodiak je mohutný, většinou čtyřnohý savec, který váží více než 1 500 kg, v ramenou měří téměř 5 stop a je dlouhý 8 stop, přičemž má velké, silně stavěné tělo, které ho chrání před zraněním. Rozdíl ve velikosti a skutečnost, že medvěd kodiak se dokáže postavit na zadní nohy, jsou významnými faktory, které ovlivní, jak boj dopadne.

Musíme se však podívat i na další aspekty této hypotetické bitvy.

Jaké jsou klíčové faktory boje mezi medvědem kodiakem a tygrem sibiřským?

Pokud se podíváte na jakýkoli souboj mezi zvířaty, zjistíte, že je rozhoduje několik faktorů. Navrhli jsme pět hlavních srovnávacích bodů, podle kterých můžeme určit, zda ze souboje odejde živý medvěd kodiak, nebo sibiřský tygr.

Konkrétně budeme při určování, které z těchto zvířat má na to, aby tento souboj vyhrálo, brát v úvahu jejich velikost, rychlost, obranu, útočné schopnosti a chování. Podívejme se, který z těchto vrcholových predátorů má u každého z těchto faktorů výhodu.

Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: velikost

Medvěd kodiak je ve své největší velikosti mnohem větší než tygr sibiřský. Průměrný samec medvěda kodiaka může vážit až 1 300 kg, ale největší medvěd kodiak vážil 2 130 kg! Kromě toho se tito medvědi mohou postavit na všechny čtyři a v ramenou mohou měřit téměř 5 stop a mohou dorůstat délky až 8 stop a více!

Ačkoli jsou tygři sibiřští největším druhem tygra, v průměru váží jen 770 kg. V krajním případě měří na délku 11 stop, ale velkou část této délky tvoří ocas. Také v ramenou jsou vysocí asi 2,5 až 3,5 stopy.

Medvěd kodiak má proti tygrovi sibiřskému obrovskou velikostní převahu.

Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: rychlost a pohyb

Sibiřští tygři jsou s dostatečným náskokem rychlejší než medvědi kodiakové. Maximální rychlost, které medvěd kodiak dosahuje na rovném terénu, je přibližně 30 až 35 km/h, podobně jako ostatní velcí medvědi hnědí. Jsou dostatečně rychlí na to, aby dokázali pronásledovat celou řadu kořisti, a snadno předčí i nejrychlejší lidi.

Sibiřští tygři mohou při běhu maximální rychlostí dosáhnout rychlosti 40 až 50 km/h. Tuto rychlost však nedokážou udržet věčně, pouze v krátkých intervalech. Celkově jsou stále mnohem rychlejší než medvědi a budou to oni, kdo s největší pravděpodobností zahájí boj.

Sibiřští tygři mají výhodu v rychlosti.

Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: obrana

Tygr sibiřský má některé obranné mechanismy, které může použít k odvrácení újmy. Tygr sibiřský má například k dispozici svou rychlost a mohutnou velikost, která mu pomáhá odradit predátory, a také maskování díky svým jedinečným barvám a vzorům. Dokáže splynout s okolím a umí se skrývat pomocí dlouhé trávy.

Medvědi kodiakové mají mnohem silnější obranné mechanismy. Mají silnou kůži i silnou vrstvu svalů a tuku, která chrání jejich životně důležitá místa, jako je krk a životně důležité orgány. V bezpečí je udržuje také jejich obrovská velikost a schopnost postavit se na zadní nohy, aby se k nim zvířata mohla přiblížit a bojovat.

Medvědi kodiakové mají z fyzického hlediska silnější obranu než tygři sibiřští, ale nedokážou se skrývat tak dobře jako velké kočky.

Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: útočné schopnosti

Jak medvědi kodiakové, tak sibiřští tygři jsou efektivní zabijáci. Medvědi kodiakové mají velmi silný skus, který je pravděpodobně podobný skusu medvěda grizzlyho o síle 975 PSI, s dostatečnou silou na to, aby lámal kosti. Mají zuby, které měří 2 palce a více, což je dost na to, aby pronikly hluboko do kořisti.

Kromě toho mají medvědi kodiaši velkou sílu, která jim pomáhá srážet kořist a mrzačit ji. Mohou se dokonce postavit a vrhnout se na kořist, aby využili své váhy a síly k usmrcení.

Tygři sibiřští jsou mistři lovu a mají skvělé nástroje. Mají sílu skusu 1 000 PSI, třípalcové špičáky, čtyřpalcové ostré drápy a čelisti dostatečně silné na to, aby se zachytili kořisti a udusili ji, pokud jí rovnou nezlomí vaz.

Sibiřští tygři mají vynikající útočné schopnosti.

Medvěd kodiak vs. tygr sibiřský: dravé chování

Medvědi kodiakové jsou oportunističtí predátoři, kteří kořist ani tak neútočí ze zálohy, jako spíše vyhledávají a zabíjejí. Dokážou se živit potravou, a pokud se naskytne příležitost, tak i odpadky.

Tygři sibiřští jsou mistrovští predátoři, kteří se snaží zaútočit ze zálohy. Číhají na kořist a útočí na ni z úkrytu. Pak se jí zakousnou do krku a stáhnou ji na zem, přičemž často roztrhnou hlavní cévy nebo zlomí vaz.

Sibiřští tygři jsou smrtelnější predátoři než medvědi kodiakové.

Kdo by zvítězil v souboji medvěda kodiaka a tygra sibiřského?

V souboji se sibiřským tygrem by zvítězil medvěd kodiak. Zkoumali jsme souboj sibiřského tygra s medvědem grizzlym a původně jsme přisoudili vítězství tygrovi. Rozdíl ve velikosti sibiřského tygra a medvěda kodiaka však v tomto případě hraje mnohem větší roli.

Medvěd kodiak může být dvakrát těžší, delšího těla a mnohem vyšší než tygr sibiřský. Tento savec má obrovské tělo, hustou srst a nejrůznější ochranné prvky v těle, díky nimž bojuje dlouho.

Pokud by měl sibiřský tygr štěstí a zasadil smrtící úder ze zálohy, mohl by medvěda porazit. Vzhledem k silnému a mohutnému krku medvěda kodiaka jsou však jeho šance malé. Bez zabití ze zálohy se z tohoto souboje stává souboj velikosti a síly. Tygr má sice větší zuby a silnější skus, ale medvěd kodiak ho také hodně poškodí.

Velký kopytník by se pravděpodobně postavil na zadní nohy, přiměl tygra, aby se k němu přiblížil, a pak by ho celou svou vahou a silou zmáčkl.

Každopádně by to byla zdlouhavá a krvavá záležitost. Přesto v divočině vítězí velikost a tato výhoda jednoznačně patří medvědovi.


Jacob Bernard je vášnivý nadšenec pro divokou zvěř, průzkumník a ostřílený spisovatel. Jacob se vzděláním v zoologii a velkým zájmem o vše, co souvisí se zvířecí říší, se zasvětil přibližování divů přírodního světa svým čtenářům. Narodil se a vyrostl v malém městečku obklopeném malebnou krajinou a brzy se u něj vyvinula fascinace stvořeními všech tvarů a velikostí. Jacobova neukojitelná zvědavost ho zavedla na četné výpravy do odlehlých koutů světa, kde hledal vzácné a nepolapitelné druhy a zároveň dokumentoval svá setkání prostřednictvím dechberoucích fotografií.Jacobův blog, Encyklopedie zví...